کلیدواژه‌ها = ژئوگرید
تعداد مقالات: 6
1. مطالعه آزمایشگاهی رفتار بیرون‌کششی ژئوگرید مدفون در خاک ماسه‌ای یکنواخت تحت اثر بارهای استاتیکی، تناوبی و پساتناوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j30.2020.54486.2644

علی ماهیگیر؛ علیرضا اردکانی؛ محمود حسنلوراد


3. ارزیابی رفتار باربری پی‌های نواری بر روی خاک لایه‌یی مسلح با ژئوگرید

دوره 31.2، شماره 4.1، زمستان 1394، صفحه 83-88

سیدمجدالدین میرمحمدحسینی؛ محمد صالحی


5. بررسی باربری جانبی تک شمع قائم مجاور شیب خاکی تسلیح‌شده با ژئوگرید

دوره 2-28، شماره 2، بهار 1391، صفحه 89-98

محمد علی زمردیان؛ حمید صادقی


6. اثر سرعت بارگذاری بر ظرفیت باربری شالوده‌های نواری واقع بر خاک ماسه‌یی مسلح به ژئوگرید

دوره 2-28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 39-47

سید مجدالدین میرمحمدحسینی؛ سعید ابریشمی