کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی فیزیکی
تعداد مقالات: 6
تعیین پارامترهای رفتاری آبرفت درشت‌دانه ی تهران به کمک آزمایش های پرسیومتری برجا و آزمایشگاهی

دوره 32.2، شماره 2.2، شهریور 1395، صفحه 43-55

محمد امامی؛ سیدشهاب الدین یثربی؛ محمدحسن بازیار


اثر سرعت بارگذاری بر ظرفیت باربری شالوده‌های نواری واقع بر خاک ماسه‌یی مسلح به ژئوگرید

دوره 2-28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 39-47

سید مجدالدین میرمحمدحسینی؛ سعید ابریشمی