کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی فیزیکی
تعداد مقالات: 6
2. بررسی تجربی اثر آلاینده های نفتی در سختی خاک های ماسه یی (مطالعه موردی: ماسه ی انزلی)

دوره 34.2، شماره 4.1، زمستان 1397، صفحه 47-54

10.24200/j30.2019.1430

ایمان طالب زاده؛ علیرضا حاجیانی بوشهریان


5. تعیین پارامترهای رفتاری آبرفت درشت‌دانه ی تهران به کمک آزمایش های پرسیومتری برجا و آزمایشگاهی

دوره 32.2، شماره 2.2، تابستان 1395، صفحه 43-55

محمد امامی؛ سیدشهاب الدین یثربی؛ محمدحسن بازیار


6. اثر سرعت بارگذاری بر ظرفیت باربری شالوده‌های نواری واقع بر خاک ماسه‌یی مسلح به ژئوگرید

دوره 2-28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 39-47

سید مجدالدین میرمحمدحسینی؛ سعید ابریشمی