کلیدواژه‌ها = شتاب توده‌ی لغزش
تعداد مقالات: 1
1. ارائه‌ی روابطی برای تعیین تغییر مکان لرزه‌یی ماندگار شیروانی‌ها، براساس داده‌های لرزه‌خیزی ایران

دوره 2-28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 81-87

مسعود میر ابوطالبی؛ فرج الله عسگری؛ اورنگ فرزانه