کلیدواژه‌ها = مدل رفتاری
تعداد مقالات: 7
1. تاثیر مدل رفتاری در تحلیل تغییرشکل دیواره در گودبرداری عمیق

دوره 33.2، شماره 2.1، تابستان 1396، صفحه 69-76

10.24200/j30.2017.4540

جهانگیر خزائی؛ عادل گرایلی


2. ارزیابی تغییر رفتار ماسه ها تحت سیمانی شدن بیولوژیکی

دوره 33.2، شماره 1.2، بهار 1396، صفحه 71-77

10.24200/j30.2017.1112

محمد آزادی؛ سعیده پوری


4. ملاحظاتی درباره‌ی روش انتگرال‌گیری ضمنی مدل خمیری منظری ـ دافالیس

دوره 2-30، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 107-116

عباس گنجی؛ محمد کاظم جعفری؛ جعفر نجفی زاده؛ محسن کمالیان


5. بررسی اثر نقص هندسی ریزساختار در رفتار تک‌محوری فوم‌های سلول‌باز

دوره 2-30، شماره 1.2، بهار 1393، صفحه 53-61

سروش جلیلوند؛ شریف شاه بیک؛ ابوالحسن وفایی


7. وضعیت خرابی در خاک‌های ماسه‌یی تحت تنش‌های محصورکننده‌ی کم

دوره 2-26، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 99-106

محمد ملکی؛ علی حقایق