کلیدواژه‌ها = وضعیت گسیختگی
تعداد مقالات: 1
1. وضعیت خرابی در خاک‌های ماسه‌یی تحت تنش‌های محصورکننده‌ی کم

دوره 2-26، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 99-106

محمد ملکی؛ علی حقایق