کلیدواژه‌ها = محیط متخلخل
تعداد مقالات: 3
3. بررسی مفهوم سطح ویژه‌ی سنگ‌دانه‌ها در تحلیل غیرخطی جریان در محیط‌های متخلخل دانه‌یی

دوره 2-26، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 107-112

زهرا اشکو؛ سمیه کاظمی یکتا؛ احمد طاهر شمسی