کلیدواژه‌ها = مدل اجزای محدود
تخمین عرض مؤثر دیوارهای برشی بتنی L-شکل با استفاده از روش رگرسیون گیری EPR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.24200/j30.2022.60850.3125

هاتف عبدوس؛ علیرضا خالو؛ محمد طبیعی


تأثیر نیروهای اهرمی‌شدن در روند طراحی اتصالات نیمه‌گیردار پیچی

دوره 2-28، شماره 4، دی 1391، صفحه 3-13

یوسف حسین زاده؛ محمدعلی لطف الهی یقین؛ محمدرضا فرج پور