کلیدواژه‌ها = طرح لرزه‌یی
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی روش طراحی مستقیم براساس تغییرمکان در طرح لرزه‌یی دیوارهای برشی بتن مسلح

دوره 2-28، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 25-38

مجتبی شابدین؛ مسعود سلطانی محمدی