کلیدواژه‌ها = روانگرایی
تعداد مقالات: 5
مقایسه‌ی اثر نوع ریزدانه‌ها بر خصوصیات فشار آب حفره‌یی ماسه‌های اشباع

دوره 2-29، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 47-54

مهدی درخشندی؛ سید مجدالدین میر محمدحسینی