کلیدواژه‌ها = روانگرایی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی آزمایشگاهی اثر ریزشمع بر پتانسیل روانگرایی ماسه اشباع انزلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.24200/j30.2018.50037.2278

علی قربانی؛ محمدعلی صمتی فومنی


2. بررسی آزمایشگاهی اثرات دانسیته نسبی و میزان ریزدانه غیرخمیری بر پتانسیل روانگرایی و نشست ماسه اشباع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.24200/j30.2018.50374.2306

هادی بیاتی؛ محمدحسین باقری پور


4. مقایسه‌ی اثر نوع ریزدانه‌ها بر خصوصیات فشار آب حفره‌یی ماسه‌های اشباع

دوره 2-29، شماره 1، بهار 1392، صفحه 47-54

مهدی درخشندی؛ سید مجدالدین میر محمدحسینی


5. مدل‌سازی اثر ساخت سد خاکی بر روی مقاومت پی آبرفتی در برابر روانگرایی

دوره 2-28، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 53-64

رضا مهین‌روستا؛ رضا نقی‌لو