کلیدواژه‌ها = روانگرایی
تعداد مقالات: 5
4. مقایسه‌ی اثر نوع ریزدانه‌ها بر خصوصیات فشار آب حفره‌یی ماسه‌های اشباع

دوره 2-29، شماره 1، بهار 1392، صفحه 47-54

مهدی درخشندی؛ سید مجدالدین میر محمدحسینی


5. مدل‌سازی اثر ساخت سد خاکی بر روی مقاومت پی آبرفتی در برابر روانگرایی

دوره 2-28، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 53-64

رضا مهین‌روستا؛ رضا نقی‌لو