کلیدواژه‌ها = چگالی نسبی
تعداد مقالات: 5
4. تعیین تنش افقی زمین با استفاده از آزمایش نفوذ مخروط: رویکرد پایگاه داده‌ها

دوره 2-30، شماره 1.2، بهار 1393، صفحه 95-106

محمد مهدی احمدی؛ پویا کرم بخش؛ علی اکبر گلستانی


5. مدل‌سازی اثر ساخت سد خاکی بر روی مقاومت پی آبرفتی در برابر روانگرایی

دوره 2-28، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 53-64

رضا مهین‌روستا؛ رضا نقی‌لو