کلیدواژه‌ها = آزمایش سه محوری سیکلی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه‌ی اثر نوع ریزدانه‌ها بر خصوصیات فشار آب حفره‌یی ماسه‌های اشباع

دوره 2-29، شماره 1، بهار 1392، صفحه 47-54

مهدی درخشندی؛ سید مجدالدین میر محمدحسینی