کلیدواژه‌ها = بهینه‌یابی
تعداد مقالات: 4
1. الگوریتم ترکیبی فراابتکاری برای طراحی بهینه ی سازه‌های اسکلت فلزی

دوره 34.2، شماره 2.2، تابستان 1397، صفحه 45-57

10.24200/j30.2018.1369

وحیدرضا کلات جاری؛ محمدحسین طالب پور


3. بهینه‌یابی تخصیص ریسک در پروژه‌های ساخت؛ با الگوریتم بهینه‌سازی جامعه‌ی مورچگان(A‌C‌O)

دوره 2-29، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 61-69

گرشاسب خزائنی؛ مصطفی خانزادی؛ عباس افشار


4. رمزدهی ویژه‌ی الگوریتم توارثی برای تعیین بهینه‌ی دسته‌ی شتاب‌نگاشت‌ها

دوره 2-29، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 91-96

محسن شهروزی؛ جعفر کیوانی؛ سعیده سیف