کلیدواژه‌ها = بار جانبی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل عددی شمع سرگیردار مدفون در خاک برای برآورد رابطه‌ی ظرفیت باربری جانبی

دوره 32.2، شماره 4.1، زمستان 1395، صفحه 51-59

محمد علیایی؛ نرجس حسابی راد؛ منصور مصلی نژاد


2. بررسی ظرفیت باربری شمع‌های کوتاه تحت اثر بار جانبی در خاک ماسه‌یی

دوره 2-30، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 85-95

جعفر بلوری بزاز؛ جواد کشاورز