کلیدواژه‌ها = برازش قوت‌یافته مدل همبستگی
تعداد مقالات: 1
1. اصلاح فرآیند متداول در توسعه‌ی طیف میانگین شرطی برای انتخاب شتاب‌نگاشت‌های سازگار

دوره 2-30، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 87-96

مهدی موسوی؛ علیرضا آذربخت؛ محمد نوری زاده