کلیدواژه‌ها = ژئوسل لایه‌یی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه‌ی آزمایشگاهی رفتار بستر مسلح با ژئوسل لایه‌یی تحت بارگذاری سیکلی

دوره 2-30، شماره 4.1، زمستان 1393، صفحه 75-83

پیام شریفی؛ سیدناصر مقدس تفرشی