کلیدواژه‌ها = بردار ویژه
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد تحلیل مؤلفه‌ی اصلی در تفسیر افق‌های لرزه‌یی

دوره 25، شماره 51.1، زمستان 1388، صفحه 69-76

حمید ثابتی؛ عبدالرحیم جواهریان؛ بابک نجار اعرابی