کلیدواژه‌ها = سطح تنش
تعداد مقالات: 2
1. بررسی خواص ژئومکانیکی مصالح درشت‌دانه با درنظرگرفتن سطح تنش

دوره 31.2، شماره 2.2، تابستان 1394، صفحه 109-119

علی قربانی؛ مهدی ویس کرمی؛ سیدمحمدرضا علوی پور


2. بررسی رفتار تنش ـ اتساعی ماسه‌ی انزلی

دوره 31.2، شماره 1.2، بهار 1394، صفحه 13-20

علیرضا حاجیانی بوشهریان؛ مهدی ویس کرمی؛ علیرضا وثوقی؛ مقداد حمیدزاده