کلیدواژه‌ها = کاهش پاسخ
تعداد مقالات: 3
2. طراحی کنترل‌کننده ی فازی بهینه ‌شده برای کاهش پاسخ سازه در برابر نیروهای زلزله

دوره 32.2، شماره 2.1، تابستان 1395، صفحه 49-58

حسام الدین مشکوه رضوی؛ هاشم شریعتمدار