کلیدواژه‌ها = جابجایی هدف
تعداد مقالات: 1
1. ارائه‌ی روشی ترکیبی در تخمین طیف غیرکشسان به‌منظور تعیین جابجایی هدف به روش ۲N

دوره 31.2، شماره 4.1، زمستان 1394، صفحه 61-69

رضا عباس نیا؛ محمدمهدی مداح؛ علیرضا تاجیک داود آبادی