کلیدواژه‌ها = شمع‌کوبی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر مشخصات خاک در سرعت بیشینه ذرات، ناشی از کوبش شمع با استفاده از آنالیز اجزاء محدود

دوره 31.2، شماره 4.1، زمستان 1394، صفحه 117-124

بهزاد سعیدی؛ میلاد سعیدی؛ مهدی دهستانی