کلیدواژه‌ها = نفوذپذیری
تعداد مقالات: 7
استفاده از میکروسیلیس برای بهبود خصوصیات ژئوتکنیکی رس نازلو

دوره 32.2، شماره 2.1، شهریور 1395، صفحه 91-100

کاظم بدو؛ حمید امدادی


بررسی فرآیند تحکیم وزنی خاک‌های خیلی نرم با مدل‌سازی عددی

دوره 24، شماره 46.1، اسفند 1387، صفحه 45-51

علی پاک؛ سوده صمیمی