کلیدواژه‌ها = پرش هیدرولیکی
تأثیر شکل دیواره‌ی تبدیل‌های واگرا در خصوصیات پرش هیدرولیکی

دوره 31.2، شماره 2.2، شهریور 1394، صفحه 57-62

حجت صادقی؛ رسول دانشفراز؛ جواد بهمنش؛ محمدرضا نیک پور