کلیدواژه‌ها = پرش هیدرولیکی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آزمایشگاهی تاثیر بستر زبر با المان‌های ذوزنقه‌یی غیرممتد در مشخصات پرش گسسته در کانال مستطیلی غیر منشوری

دوره 36.2، شماره 2.1، تابستان 1399، صفحه 119-128

10.24200/j30.2018.51630.2423

رسول دانشفراز؛ مهدی ماجدی اصل؛ رضا میرزایی؛ پرستو پارسامهر


2. تأثیر شکل دیواره‌ی تبدیل‌های واگرا در خصوصیات پرش هیدرولیکی

دوره 31.2، شماره 2.2، تابستان 1394، صفحه 57-62

حجت صادقی؛ رسول دانشفراز؛ جواد بهمنش؛ محمدرضا نیک پور