کلیدواژه‌ها = اندرکنش خاک و شمع
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عددی شمع سرگیردار مدفون در خاک برای برآورد رابطه‌ی ظرفیت باربری جانبی

دوره 32.2، شماره 4.1، زمستان 1395، صفحه 51-59

محمد علیایی؛ نرجس حسابی راد؛ منصور مصلی نژاد