کلیدواژه‌ها = گنبد دیامتیک
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر هندسه‌ی فرازش در بهبود عملکرد لرزه یی گنبد دیامتیک تک لایه

دوره 32.2، شماره 4.2، زمستان 1395، صفحه 99-110

مریم داعی؛ رحیما حقانی؛ مهرداد حجازی