کلیدواژه‌ها = نرم‌افزار D۲ F‌L‌A‌C
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر انعطاف‌پذیری پوشش سازه ی زیرزمینی بر پاسخ شتاب سطح زمین

دوره 31.2، شماره 4.2، زمستان 1394، صفحه 79-89

محمدحسن بازیار؛ مسعود رابطی مقدم؛ دانگ سوکیم؛ یون ووک چوو