کلیدواژه‌ها = حفاری مکانیزه
تعداد مقالات: 2
تحلیل رفتارسنجی حفاری تونل مکانیزه در خاک های دانه یی (مطالعه موردی متروی تبریز)

دوره 35.2، شماره 4.2، اسفند 1398، صفحه 131-140

10.24200/j30.2018.5692.2264

امیر حسن رضایی فرعی؛ مجتبی شیرزه حق؛ هوشنگ کاتبی


ارزیابی و تحلیل ریسک مخاطرات پروژه‌ی حفاری مکانیزه‌ی تونل‌ خط 7 متروی تهران با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره

دوره 33.2، شماره 1.1، خرداد 1396، صفحه 81-88

10.24200/j30.2017.1105

سعید سلطانی محمدی؛ محمدصابر زمزم؛ حسن بخشنده امنیه؛ سیداحسان موسوی؛ هادی مختاری