کلیدواژه‌ها = باسیلوس پاستیوری
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تغییر رفتار ماسه ها تحت سیمانی شدن بیولوژیکی

دوره 33.2، شماره 1.2، بهار 1396، صفحه 71-77

10.24200/j30.2017.1112

محمد آزادی؛ سعیده پوری