کلیدواژه‌ها = سیمانتاسیون بیولوژیکی
تعداد مقالات: 4
بررسی اثر تزریق نزولی بر شکل گیری بلورهای کلسیت در سیمانتاسیون بیولوژیکی خاک های ماسه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.58397.2975

مائده کشاورز باحقیقت؛ محمد آزادی