کلیدواژه‌ها = بار هم‌مرکز
تعداد مقالات: 1
1. اصلاح مدل‌های تنش کرنش بتن محصورشده با FRP تحت بارگذاری هم‌مرکز و خارج از مرکز

دوره 33.2، شماره 4.2، زمستان 1396، صفحه 61-69

10.24200/j30.2018.1275

یاسر مودی؛ سیدروح الله موسوی؛ محمدرضا قاسمی