کلیدواژه‌ها = -
تعداد مقالات: 747
277. معرفی کتاب

دوره 22، شماره 35، پاییز 1385، صفحه 97-98


278. شناسنامه مجله

دوره 22، شماره 35، پاییز 1385، صفحه 0-0


279. کاربرد برنامه‌ریزی غیرخطی در بهینه‌سازی طراحی شبکه‌های فاضلاب

دوره 22، شماره 35، پاییز 1385، صفحه 3-11

محمد هادی افشار؛ محمد هادی ستوده


280. تابع زمان تاخیر برای تقاطع‌های با چراغ راهنمایی

دوره 22، شماره 33، تابستان 1385، صفحه 31-36

هدایت ذکایی آشتیانی؛ احسان مظلومی


281. تحلیل عینی پدیده "مکان‌یابی کرنش"

دوره 22، شماره 33، تابستان 1385، صفحه 45-53

هومن شبیری؛ احمد فهیمی‌فر؛ سیدعبدالعظیم امیرشاه‌کرمی


282. روش پیشنهادی تخمین منحنی مشخصه‌ی آب - خاک برای خاک‌های چسبنده

دوره 22، شماره 33، تابستان 1385، صفحه 77-83

یداله پشنگ‌پیشه؛ سیدمجدالدین میرمحمدحسینی؛ نوید گنجیان


284. فهرست مقالات

دوره 22، شماره 33، تابستان 1385، صفحه 1-1


285. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 22، شماره 33، تابستان 1385، صفحه 96-100


286. شناسنامه مجله

دوره 22، شماره 33، تابستان 1385، صفحه 0-0


287. طبقه‌بندی زائدات جامد صنعتی و اهمیت ان در بازیافت و تعیین نوع مدفن مهندسی

دوره 22، شماره 33، تابستان 1385، صفحه 55-65

علی پاک؛ مسعود تجریشی؛ حمید طاهری شهرآئینی


288. رانش خاک در حالت سکون تحت اثر سربار‌های تناوبی

دوره 22، شماره 33، تابستان 1385، صفحه 23-29

سیدمجدالدین میرمحمد حسینی؛ افشین امینی


289. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 22، شماره 33، تابستان 1385، صفحه 101-101


290. هیأت تحریریه تخصصی

دوره 22، شماره 33، تابستان 1385، صفحه 2-2


291. اصلاح محیط معادل سیتارام و مقایسه‌ی تحلیل ان با نتایج حاصل از تحلیل محیط ناپیوسته

دوره 22، شماره 33، تابستان 1385، صفحه 67-76

عبدالهادی قزوینیان؛ مهدی باقری


292. معرفی کتاب

دوره 22، شماره 33، تابستان 1385، صفحه 91-93


294. کاربرد شاخص‌های خرابی در تحلیل غیر خطی قاب‌های فولادی به روش زمان دوام

دوره 22، شماره 33، تابستان 1385، صفحه 13-21

همایون استکانچی؛ احسان کیانفر؛ ابوالحسن وفائی


296. تاثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیک آلیاژ AZ91

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، زمستان 1384، صفحه 41-48

مهدی رافتی جاویدان؛ شیوا خوشخویی؛ فرزاد خمامی‌زاده؛ کاظم حنایی


297. معرفی کتاب

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، زمستان 1384، صفحه 91-94


298. هیأت تحریریه تخصصی مجله

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، زمستان 1384، صفحه 2-2


299. فهرست مقالات

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، زمستان 1384، صفحه 1-1


300. بررسی اثر بار‌گذاری بدون ترتیب بر عمر خستگی فولاد ساختمانی

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، زمستان 1384، صفحه 31-40

جمشید آقا‌زاده؛ فاطمه میرزایی؛ علیرضا سبا