کلیدواژه‌ها = -
تعداد مقالات: 735
476. بازنگری در ساختار برنامه‌ریزی آموزشی در آموزش عالی

دوره 15، 16- ویژه نامه، تابستان 1378، صفحه 10-19

محمود ابوالقاسمی؛ جعفر کیوانی؛ فریدون رحیم‌زاده


477. ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت؛ مطالعه‌ی موردی تجربه‌ی دانشگاه شیراز

دوره 15، 17- ویژه‌نامه، تابستان 1378، صفحه 41-50

محمود مصطفوی؛ خسرو جعفر‌پور


479. تحصیلات تکمیلی در ایران: تنگناها و راهکار‌ها

دوره 15، 16- ویژه نامه، تابستان 1378، صفحه 20-24

ابوالحسن وفائی


480. فهرست مقالات

دوره 15، 16- ویژه نامه، تابستان 1378، صفحه 1-1


481. ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت عامل موثر در توسعه فن‌آوری

دوره 15، 17- ویژه‌نامه، تابستان 1378، صفحه 3-13

محمد تقی مهدوی


482. راهبرد‌های توسعه آموزش عالی کشور در برنامه سوم توسعه

دوره 15، 16- ویژه نامه، تابستان 1378، صفحه 3-9

علی اکبر صالحی


484. موقعیت پژوهش در علوم پزشکی

دوره 15، 16- ویژه نامه، تابستان 1378، صفحه 53-60

رضا ملکزاده؛ جواد علاقبندراد؛ کریم وصال شیرازی؛ آذرخش مکری


485. بررسی مقایسه‌ای تحقیق و توسعه (R&D) در چند کشور جهان

دوره 15، 16- ویژه نامه، تابستان 1378، صفحه 25-32

جواد علاقبندراد؛ رضا ملکزاده؛ آذرخش مکری


486. مدیریت اعضای هیات علمی دانشگاه ها

دوره 15، 16- ویژه نامه، تابستان 1378، صفحه 33-52


487. سرمقاله: آموزش عالی و رهیافت های آتی...

دوره 15، 16- ویژه نامه، تابستان 1378، صفحه 2-2


488. شناسنامه علمی مجله

دوره 15، 16- ویژه نامه، تابستان 1378، صفحه 0-0


489. شناسنامه علمی مجله

دوره 15، 17- ویژه‌نامه، تابستان 1378، صفحه 0-0


491. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 15، 17- ویژه‌نامه، تابستان 1378، صفحه 86-86


492. نقش فن‌آوری درونزا در توسعه‌ی همکاری ‌های دولت، دانشگاه و صنعت

دوره 15، 17- ویژه‌نامه، تابستان 1378، صفحه 28-34

محمدحسین سلیمی؛ منوچهر منطقی


494. خلاصه مقالات به انگلیسی

دوره 15، 17- ویژه‌نامه، تابستان 1378، صفحه 88-85


495. ارزیابی فعالیت و کارایی واحد‌های تحقیق و توسعه (R&D) در صنایع ایران

دوره 15، 17- ویژه‌نامه، تابستان 1378، صفحه 55-61

مهدی کارگرراضی


496. تصفیه و دفع فاضلاب در تهران

دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، بهار 1377، صفحه 58-60

جلال‌الدین شایگان


497. خبرها

دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، بهار 1377، صفحه 66-69


498. نقش سوخت‌های میان تقطیر در کاهش آلودگی هوای‌ تهران

دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، بهار 1377، صفحه 55-57

تقی ابتکار


499. فهرست مقالات

دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، بهار 1377، صفحه 1-1


500. مروری برکنگره ملی مهندسی شیمی ایران "تجربه چهارم"

دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، بهار 1377، صفحه 70-72