کلیدواژه‌ها = -
تعداد مقالات: 735
526. فهرست مقالات

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، زمستان 1376، صفحه 1-1


527. معرفی کارنامه پژوهشی دانشکده‌های شیمی و مهندسی عمران شریف (74)

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، زمستان 1376، صفحه 71-82


528. شناسنامه علمی مجله

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، زمستان 1376، صفحه 0-0


529. نگاهی به فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و فعالیت گروه علوم مهندسی

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، زمستان 1376، صفحه 52-63


530. اخبار

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، زمستان 1376، صفحه 67-70


531. بررسی مشکلات ارتباط صنعت با دانشگاه

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 29-33


532. خبرها

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 42-45


533. خلاصه مقالات

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 76-73


534. آموزش‌های مهندسی؛ فرصت تحقیقاتی استادان، بازآموزی مهندسان و کارآموزی دانشجویان

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 9-12

مسعود شفیعی


535. معاونت پژوهشی دانشگاهصنعتی شریف؛ نگاهی به عملکردها و فعالیت‌ها

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 49-64


537. بررسی مسائل تحقیقاتی از دیدگاه استادان دانشگاه

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 18-25

عباس افرازه؛ سیدنوراله حسن‌زاده


538. معرفی کتاب

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 70-72


539. اقدامات پیشنهادی در جهت همکاری دانشگاه و صنعت و نقش آن در توسعه

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 33-36


540. مروری بر "ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت" و ارایه یک پیشنهاد برای بهبود این ارتباط

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 3-8

سیدمحمد معطرحسینی


541. تاکتن: انتقال دانش فنی برای نیل به آرمان سازندگی

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 67-69


542. سرمقاله

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 2-2


543. شناسنامه و فهرست مقاله

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 1-1


544. اهمیت اطلاعات و خطوط اساسی سیاست‌های اطلاع رسانی

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 36-41

جعفر مهراد


545. برگزاری سمینار‌های سالانه دستاورد‌های پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 65-67


546. ارائه پیشنهاد‌هایی برای رفع مشکلات ارتباط میان صنایع و دانشگاه‌ها

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 26-28

داریوش مولا


547. گزارشی از کنگره سراسری همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 46-48


550. توسعه تکنولوژی و آموزش‌های علمی کاربردی

دوره 12، شماره 12، بهار 1375، صفحه 73-75

تقی ابتکار