کلیدواژه‌ها = -
تعداد مقالات: 735
526. معرفی کتاب

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، زمستان 1376، صفحه 88-90


527. تکنولوژی، سازمان و تعاون

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، زمستان 1376، صفحه 37-42


528. فهرست مقالات

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، زمستان 1376، صفحه 1-1


529. امکانات اطلاع رسانی در کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، زمستان 1376، صفحه 64-66


530. فهرستگان مقالات "شریف" دوره پنجساله

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، زمستان 1376، صفحه 83-87

میترا دیلمقانی


531. مروری بر "ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت" و ارایه یک پیشنهاد برای بهبود این ارتباط

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 3-8

سیدمحمد معطرحسینی


532. سرمقاله

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 2-2


533. گزارشی از کنگره سراسری همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 46-48


534. خبرها

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 42-45


535. شناسنامه و فهرست مقاله

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 1-1


536. معرفی کتاب

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 70-72


537. خلاصه مقالات

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 76-73


538. برگزاری سمینار‌های سالانه دستاورد‌های پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 65-67


539. بررسی مسائل تحقیقاتی از دیدگاه استادان دانشگاه

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 18-25

عباس افرازه؛ سیدنوراله حسن‌زاده


540. اهمیت اطلاعات و خطوط اساسی سیاست‌های اطلاع رسانی

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 36-41

جعفر مهراد


541. اقدامات پیشنهادی در جهت همکاری دانشگاه و صنعت و نقش آن در توسعه

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 33-36


542. بررسی مشکلات ارتباط صنعت با دانشگاه

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 29-33


544. آموزش‌های مهندسی؛ فرصت تحقیقاتی استادان، بازآموزی مهندسان و کارآموزی دانشجویان

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 9-12

مسعود شفیعی


545. معاونت پژوهشی دانشگاهصنعتی شریف؛ نگاهی به عملکردها و فعالیت‌ها

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 49-64


546. تاکتن: انتقال دانش فنی برای نیل به آرمان سازندگی

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 67-69


547. ارائه پیشنهاد‌هایی برای رفع مشکلات ارتباط میان صنایع و دانشگاه‌ها

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 26-28

داریوش مولا


550. خبرها

دوره 12، شماره 12، بهار 1375، صفحه 40-44