کلیدواژه‌ها = -
تعداد مقالات: 735
551. معرفی کتاب

دوره 12، شماره 12، بهار 1375، صفحه 78-82


553. ارتباط کسری بودجه و کسری تراز تجاری در ایران

دوره 12، شماره 12، بهار 1375، صفحه 45-51

رضا شیوا؛ ناصر خیابانی


554. شناسنامه و فهرست مقالات

دوره 12، شماره 12، بهار 1375، صفحه 1-1


555. خبرها

دوره 12، شماره 12، بهار 1375، صفحه 40-44


556. سرمقاله

دوره 12، شماره 12، بهار 1375، صفحه 2-2


557. افزایش کارایی انتقال تکنولوژی

دوره 12، شماره 12، بهار 1375، صفحه 13-12

ابوالحسن وفایی


560. خلاصه مقالات

دوره 12، شماره 12، بهار 1375، صفحه 83-86


561. شبکه‌‌های عصبی مصنوعی یک ابزار قوی برای تحلیل سازه‌های پرالمان (2)

دوره 11، شماره 11، پاییز 1374، صفحه 67-78

علی کاوه؛ حسین یوسف‌پور


565. نقش آموزش عالی دولتی در ایران

دوره 11، شماره 11، پاییز 1374، صفحه 3-12

علی اکبر صالحی؛ محمدباقر غفرانی


566. معرفی کتاب

دوره 11، شماره 11، پاییز 1374، صفحه 79-80


567. شناسنامه و فهرست مقالات

دوره 11، شماره 11، پاییز 1374، صفحه 1-1


571. سرمقاله

دوره 11، شماره 11، پاییز 1374، صفحه 2-2


573. پدیده ارتباطات و نسل دانش آموزی

دوره 11، شماره 11، پاییز 1374، صفحه 51-59

محمدعلی فیاض‌بخش


574. دانشگاه‌ها برج‌های حرافی

دوره 11، شماره 11، پاییز 1374، صفحه 30-35