کلیدواژه‌ها = -
تعداد مقالات: 735
552. سرمقاله

دوره 12، شماره 12، بهار 1375، صفحه 2-2


553. توسعه تکنولوژی و آموزش‌های علمی کاربردی

دوره 12، شماره 12، بهار 1375، صفحه 73-75

تقی ابتکار


554. ارتباط کسری بودجه و کسری تراز تجاری در ایران

دوره 12، شماره 12، بهار 1375، صفحه 45-51

رضا شیوا؛ ناصر خیابانی


555. افزایش کارایی انتقال تکنولوژی

دوره 12، شماره 12، بهار 1375، صفحه 13-12

ابوالحسن وفایی


556. خلاصه مقالات

دوره 12، شماره 12، بهار 1375، صفحه 83-86


557. معرفی کتاب

دوره 12، شماره 12، بهار 1375، صفحه 78-82


560. شناسنامه و فهرست مقالات

دوره 12، شماره 12، بهار 1375، صفحه 1-1


561. شناسنامه و فهرست مقالات

دوره 11، شماره 11، پاییز 1374، صفحه 1-1


563. معرفی کتاب

دوره 11، شماره 11، پاییز 1374، صفحه 79-80


564. نقش آموزش عالی دولتی در ایران

دوره 11، شماره 11، پاییز 1374، صفحه 3-12

علی اکبر صالحی؛ محمدباقر غفرانی


566. پدیده ارتباطات و نسل دانش آموزی

دوره 11، شماره 11، پاییز 1374، صفحه 51-59

محمدعلی فیاض‌بخش


568. دانشگاه‌ها برج‌های حرافی

دوره 11، شماره 11، پاییز 1374، صفحه 30-35


570. شبکه‌‌های عصبی مصنوعی یک ابزار قوی برای تحلیل سازه‌های پرالمان (2)

دوره 11، شماره 11، پاییز 1374، صفحه 67-78

علی کاوه؛ حسین یوسف‌پور


573. سرمقاله

دوره 11، شماره 11، پاییز 1374، صفحه 2-2