کلیدواژه‌ها = -
تعداد مقالات: 735
651. سرمقاله : چشم انداز دهه دوم ...

دوره 9، شماره 5، شهریور 1372، صفحه 2-2


652. نقش تکنولوژی در توسعه ملی

دوره 9، شماره 5، شهریور 1372، صفحه 19-26

هیونگ سوپ‌چوی


653. فهرست و شناسنامه علمی مجله

دوره 9، شماره 5، شهریور 1372، صفحه 1-1


655. جایگاه ریاضی در برنامه رشته‌های مهندسی

دوره 9، شماره 5، شهریور 1372، صفحه 57-55

بیژن زنگنه


656. اطلاعات سراسری و همگانی

دوره 9، شماره 5، شهریور 1372، صفحه 76-78

نظام‌الدین مهدودی امیری؛ داریوش تصدیقی


657. تحلیل دیوارهای برشی بتنی تخت سوراخ‌دار

دوره 9، شماره 5، شهریور 1372، صفحه 85-87

مصطفی توکلی؛ سعید رشیدی


658. بتن سولفوره

دوره 9، شماره 5، شهریور 1372، صفحه 88-89

علیرضا خالو


661. حروف‌چینی متن‌های علمی

دوره 9، شماره 5، شهریور 1372، صفحه 79-81

علی پارسا


663. خبرها

دوره 9، شماره 5، شهریور 1372، صفحه 36-40


664. معرفی کتاب

دوره 9، شماره 4، اردیبهشت 1372، صفحه 60-63


665. صنعتی شدن ایران و چشم‌اندازهای توسعه صنعتی

دوره 9، شماره 4، اردیبهشت 1372، صفحه 26-29

بایزید مردوخی


666. طراحی و شبیه‌سازی یک کدکننده صحبت LPC به صورت بلادرنگ

دوره 9، شماره 4، اردیبهشت 1372، صفحه 55-59

همایون برهانی؛ سید بهرام ظهیراعظمی


667. انتقال تکنولوژی چالش‌ها و تنگنا‌ها

دوره 9، شماره 4، اردیبهشت 1372، صفحه 30-33

علی‌اصغر توفیق


668. نگرشی بر ژل‌های پلیمری و ماهیچه‌های مصنوعی از دیگاه مهندسی پزشکی

دوره 9، شماره 4، اردیبهشت 1372، صفحه 49-54

علی مقداری؛ مجید جعفریان؛ محسن شاهین‌پور؛ مهران مجرد


670. سطوح مختلف توسعه و نقش تکنولوژی در آن

دوره 9، شماره 4، اردیبهشت 1372، صفحه 19-21

حمید الیاسی


673. نگرش‌های جهانی نسبت به انتقال تکنولوژی

دوره 9، شماره 4، اردیبهشت 1372، صفحه 42-46

جان الیوت


675. شناسنامه و فهرست مقالات

دوره 9، شماره 4، اردیبهشت 1372، صفحه 3-3