کلیدواژه‌ها = -
تعداد مقالات: 735
676. نقش مدیریت در انتقال تکنولوژی

دوره 9، شماره 4، اردیبهشت 1372، صفحه 11-18

علینقی مشایخی


678. جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی انتقال تکنولوژی

دوره 9، شماره 4، اردیبهشت 1372، صفحه 5-10

محمد طبیبیان


679. خبرها

دوره 9، شماره 4، اردیبهشت 1372، صفحه 22-25


681. استراتژی‌ها و قطب‌بندی‌های نوین جهانی

دوره 8، شماره 3، آذر 1371، صفحه 43-46

سید محمدحسین عادلی


682. سرمقاله

دوره 8، شماره 3، آذر 1371، صفحه 4-4


686. معرفی کتاب

دوره 8، شماره 3، آذر 1371، صفحه 60-63


687. خبرها

دوره 8، شماره 3، آذر 1371، صفحه 27-31


688. انتقال تکنولوژی و جنبه‌های اجتماعی آن

دوره 8، شماره 3، آذر 1371، صفحه 16-19

محمد توکل


689. شکاف‌های بین‌المللی و پاسخ یونسکو به آن

دوره 8، شماره 3، آذر 1371، صفحه 20-26

ولادیسلاو کوتچکو


690. تجربه ایران در انتقال تکنولوژی

دوره 8، شماره 3، آذر 1371، صفحه 12-15

غلامرضا شافعی


691. شناسنامه و فهرست مقالات

دوره 8، شماره 3، آذر 1371، صفحه 3-3


695. جوانه‌زنی تاخیری فولاد‌های میکرو آلیاژی

دوره 8، شماره 3، آذر 1371، صفحه 58-59

پرویز دوامی


697. فعالیت‌های توسعه تکنولوژی در بخش صنعت سنگین

دوره 8، شماره 3، آذر 1371، صفحه 51-54

یوسف حجت؛ عباس حاج فتحعلی‌‌ها


699. تکنولوژی سبز و توسعه پایدار

دوره 8، شماره 3، آذر 1371، صفحه 46-50

رضا مکنون


700. خبرها

دوره 8، شماره 2، شهریور 1371، صفحه 36-44