کلیدواژه‌ها = عدم قطعیت
تعداد مقالات: 6
3. تحلیل قابلیت اطمینان روابط تخمین عمق آب شستگی اطراف تکیه گاه پل ها

دوره 34.2، شماره 3.2، پاییز 1397، صفحه 23-31

10.24200/j30.2018.1400

عبدالرضا کبیری سامانی؛ نیلوفر مهین پرور؛ امین سلامتیان


5. بررسی تأثیر عدم قطعیت پارامترهای مکانیک خاک در ظرفیت باربری شالوده‌های نواری

دوره 31.2، شماره 1.1، بهار 1394، صفحه 129-136

سیدمحمدعلی زمردیان؛ فرزان زرنگ ثانی