کلیدواژه‌ها = E‌P‌B-T‌B‌M
تحلیل سه بعدی اثر مشخصات هندسی سگمنت های بتنی در حفاری تونل به روش EPB TBM در نشست سطح زمین

دوره 34.2، شماره 1.1، خرداد 1397، صفحه 107-114

10.24200/j30.2018.1453

حسن شرفی؛ امین فلاحی؛ الهه مرادی؛ محمد حاجی عزیزی


بررسی آزمایشگاهی اثر رطوبت و نسبت تزریق فوم بر روی به‌عمل‌آوری خاک در تونل‌سازی با E‌P‌B-T‌B‌M

دوره 32.2، شماره 4.2، اسفند 1395، صفحه 89-97

صادق طریق ازلی؛ محمد غفوری؛ غلامرضا لشگری پور؛ جعفر حسن پور