کلیدواژه‌ها = فوتوکاتالیست
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد نانوذرات اکسیدروی بر مشخصات مهندسی مواد پایه ی سیمانی

دوره 34.2، شماره 4.2، زمستان 1397، صفحه 65-74

10.24200/j30.2019.1445

امیر خاقانی بروجنی؛ سیدحسام مدنی