کلیدواژه‌ها = کربن فعال
تعداد مقالات: 2
بررسی پارامترهای جذب و بازیابی کروم (6+) از محلول آبی توسط جاذب پلی آنیلین – کربن فعال

دوره 32.2، شماره 1.1، خرداد 1395، صفحه 69-75

سوده هشت و چهار؛ حمزه اخلاق پسند؛ سیدمهدی برقعی


‌بررسی اثرات شدت جریان حجمی و عمق بستر رزین کربن فعال در جداسازی اسید بنزوئیک

دوره 25، 50 - ویژه مهندسی شیمی، مهر 1388، صفحه 25-33

سهرابعلی قربانیان؛ سعیدرضا رادپور؛ حسین ابوالقاسمی؛ محمدعلی موسویان