کلیدواژه‌ها = مخلوط ماسه و سیلت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خطوط حالت در مخلوط ماسه و سیلت به کمک آزمایش های سه محوری تناوبی

دوره 2-26، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 61-66

عباس قلندرزاده؛ علیرضا احمدی؛ عبدالجواد احمدی