کلیدواژه‌ها = پیچش
تعداد مقالات: 2
1. ارائه یک روش پوش‌اور بهنگام شونده برای تحلیل لرزه‌یی ساختمان‌های با پلان نامتقارن

دوره 32.2، شماره 4.1، زمستان 1395، صفحه 39-49

رضا عباس نیا؛ فؤاد مهاجری ناو؛ علیرضا تاجیک داوودی


2. بررسی پاسخ‌های پیچشی ساختمان‌های نامتقارن با استفاده از میراگر جرمی تنظیمی

دوره 2-26، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 73-80

امیرحسن محمودی؛ عبدالرضا سروقدمقدم