کلیدواژه‌ها = کنترل غیرفعال
تعداد مقالات: 2
2. بررسی پاسخ‌های پیچشی ساختمان‌های نامتقارن با استفاده از میراگر جرمی تنظیمی

دوره 2-26، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 73-80

امیرحسن محمودی؛ عبدالرضا سروقدمقدم