موضوعات = هیدرولیک سازه های آبی
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی روزنه‌های جانبی مستطیلی و دایروی توسط ماشین آموزش نیرومند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.24200/j30.2019.52307.2465

سعید شعبانلو؛ حسن شرفی؛ مجید حیدری؛ سعید کاردار