دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

بررسی تاثیر الیاف هیبریدی بر مقاومت الکتریکی و مقاومت دینامیکی بتن در برابر انفجار بتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.57086.2877

رضا خدابخشی؛ امین جعفرنیا؛ محمد فیاض؛ سعید محمد


ارایه راهکاری برای بالا بردن عمر آویزهای پل معلق در برابر خرابی تحت بارهای جانبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.56235.2863

حسین عباسی؛ مجید برقیان


بررسی عملکرد سازه ترکیبی شش طبقه با سیستم قاب خمشی فولادی و متشکل از CLT به عنوان پنلهای افقی و قائم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.57620.2920

امیرحسین حسنی؛ سعید رضا صباغ یزدی


مطالعه اثر خواص بتن مادر بر پارامترهای مکانیکی بتن بازیافتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.57419.2909

حسن صالحی؛ نادر بیگلری جو؛ هوشنگ برخورداری


طرح اختلاط بهینه بتن سبک سازه‌ای در برابر حرارت بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.57982.2955

محمدقاسم پناهی؛ حسن استادحسین؛ علی میرزایی؛ امیرحسین باغبانی


یک کاربرد تخصیص تعادل کاربر تصادفی در برآورد ماتریس مبدأ- مقصد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.58387.2974

هادی قلی؛ امیررضا ممدوحی؛ عباس بابازاده


بررسی پایایی بتن های خود متراکم ساخته شده از سنگدانه های مختلف تحت اثر محیط سولفاته با استفاده از آزمون "پیچش"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.58151.2959

علی صابری ورزنه؛ محمود نادری؛ ابوالفضل رشوند آوه


بررسی عوامل موثر بر انتقال رسوب در جریان غیرماندگار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.58434.2978

سیدعلیرضا اسماعیلی؛ مجید حیدری؛ سعید گوهری


بررسی اثر تزریق نزولی بر شکل گیری بلورهای کلسیت در سیمانتاسیون بیولوژیکی خاک های ماسه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.58397.2975

مائده کشاورز باحقیقت؛ محمد آزادی


ارزیابی آزمایشگاهی روند ایجاد آشفتگی جریان در دریچه کنترل تخلیه‌کننده تحتانی سد بر پایه نظریه کولموگروف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.59129.3030

محمد حسین میرآبی؛ احسان جباری؛ طاهر رجایی؛ کیوان سیدی نیاکی


بررسی آزمایشگاهی مقاومت‌های مکانیکی و سازه ای مخلوط‌‌های بتنی حاوی ترکیب پودر لاستیک ضایعاتی و الیاف‌های مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.57356.2904

مهدی نوروزی؛ محمد کاظم شربتدار


بررسی عددی کمانش خطوط لوله فولادی تحت اثر بار فشاری محوری خروج از مرکز و فشار خارجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.58963.3014

کیا بادامچی؛ حسین شوکتی


مطالعه عددی رفتار ناهمسان ماسه در شرایط زهکشی شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.57689.2927

محمدجواد صفاریان؛ هادی محمدزاده رومیانی؛ حمیدرضا رازقی؛ رضا ذاکری؛ حامد آبده کیخا


بررسی تأثیر ترک در رفتار مصالح دانه‌ای تحت بارگذاری تک‌محوری فشاری با استفاده از روش المان گسسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.58476.2981

مهرداد امامی تبریزی؛ وحید قربانپور


بررسی کمّی تاب‌آوری لرزه‌ای در قاب‌های خمشی فولادی مجهز به میراگرهای لزج غیرخطی تحت زلزله ثانویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.58688.2993

محمدجواد حمیدیا؛ رضا دلیلی یزدی


پیامدهای اجتماعی شکست زیرساخت‌ها: محاسبه‌ی ارزش زندگی آماری برای تحلیل تاب‌آوری جامعه در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.59096.3025

حامد کاشانی؛ محمدامین عشقی نظامی


یادداشت فنی

((بررسی تاثیر اندازه و مقدار ذرات نانوسیلیس بر پارامترهای مقاومتی و دوام بتن متراکم شده غلتکی در سیکل های متناوب ذوب-یخ بندان))

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.58139.2958

محمد مهدی امیری؛ محسن ادابی؛ احسان درویشان؛ امیرحسام الدین آرمان پور


پژوهشی

بررسی رفتار ماسه لای دار تثبیت شده با سیلیس کلوئیدی در مقابل روانگرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.59219.3035

ایمان نوری دلاور؛ رضا نورزاد؛ بهرام طعنه گنبدی


ارزیابی عملکرد سیستم‌های ترکیبی با قاب خمشی و قاب با لینک برشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2022.58422.2979

فرزاد حاتمی برق؛ علی رضا رهایی؛ فرید محمودی صاحبی


مدل‌های رگرسیونی مبتنی بر یادگیری ‌ماشین برای تخمین هزینۀ مقاوم‌سازی لرزه‌ای ساختمان‌های مصالح بنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.58718.2998

جواد میرزائی؛ حسین امیری؛ حامد خالقی؛ حامد کاشانی


یادداشت فنی

ارزیابی رفتار لرزه ای قاب های خمشی فولادی با و بدون دیوار برشی فولادی در برابر زلزله‌های متوالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.58202.2984

نوید سیاه پلو؛ امید لطیفیان؛ سیدعبدالنبی رضوی


بهینه سازی مقطع کانال سهموی مرکب بر اساس تغییرات دبی جریان و ارتفاع آزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2022.58880.3011

سمیه پوربخشیان؛ پیمان فصیح


پژوهشی

بررسی محدوده های تحت تأثیر کنج مقعر قائم و تعیین نسبت کرنش مسطح در گودبرداری های بسیار عمیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2022.58523.2983

نرگس ریاحی؛ حامد بایسته


تحلیل لرزه‌ای سیستم سد-فونداسیون-مخزن–گسل به روش هیبرید عدد موج گسسته و اجزای محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2022.58809.3004

حمید محمدنژاد؛ محسن قائمیان؛ حمید زعفرانی


مطالعه آزمایشگاهی تاثیر نصب اسپویلر و پیگیبک لاین بر روی لوله های موازی مستغرق قرارگرفته بر بستر فرسایشی تحت جریان یک طرفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2022.58192.2963

مجتبی دامرودی؛ کاظم اسماعیلی؛ سیدحسین رجایی


بررسی اهمیت پارامترهای موثر بر گسیختگی ستون کوتاه با استفاده از روش‌های همبستگی و یادگیری ماشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2022.59055.3021

فریبرز ناطقی الهی؛ زهرا نوری


یادداشت فنی

تبیین اثر مولفه‌های فرهنگ ملی بر پذیرش فناوری مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در شرکت‌های ساختمانی استان تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2022.58043.2951

مجتبی عزیزی؛ سحر طاهری پور؛ احسان اله اشتهاردیان


پژوهشی

طول فعال خطوط لوله انتقال گاز در برابر زمین‌لغزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.59429.3049

اکبر واثقی؛ سهیل همتی


بررسی تاثیرالمان زبری در وجه بالادست پایه پل بر جریان‌های پایین رونده با استفاده از آنالیز طیف قدرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.57666.2925

امین محمودی مقدم؛ سعید صالحی؛ طیب صادقی فر


بهینه یابی سطح گسیختگی بحرانی در شیروانی های غیراشباع تحت بارش باران با الگوریتم برخورد اجسام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.59000.3016

شراره سادات ناصری؛ حامد صادقی؛ امیر اکبری گرکانی


ارزیابی رفتار دیوار برشی بتنی مسلح دارای گشودگی نامنظم تحت زلزله حوزه نزدیک گسل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.59070.3023

ابوالفضل عرب زاده؛ امیرپویا غلامرضایی


اثر توام نرخ بارگذاری و طول شکاف بر مقاومت کششی برزیلی سنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.59263.3038

پیام اسدی؛ احمدعلی فخیمی


ارزیابی پارامترهای مقاومت برشی سطح مشترک بتن و آسفالت بازیافتی با ژئوسنتتیک با استفاده ازآزمایش برش مستقیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.58653.2989

محمود حسنلوراد؛ حسین حیرتی؛ علیرضا اردکانی


شناسایی ترک در سازه های مصالح بنایی به کمک بینایی کامپیوتر بر اساس یادگیری عمیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.59496.3055

علی بخشی؛ محمد موسوی


آنالیز تاب‌آوری لرزه‌ای سازه‌های شبکه قطری بلند مرتبه با پیکربندی پیرامونی مختلف بر اساس معیار شاخص نیرومندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.58867.3012

مهیار روشنی؛ افشین مشکوه الدینی؛ علی معصومی


بررسی آزمایشگاهی کاربرد ذره هوشمند در توصیف احتمالاتی دینامیک انتقال رسوب بستر بعد از آستانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.59457.3050

حامد فرهادی؛ کاظم اسماعیلی؛ مانوسوس والیراکیس؛ عبدالرضا ظهیری


مدلسازی عددی سه‌بعدی تونل‌های ژئوترمال و میزان انرژی دریافتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.58760.3001

محمد علیایی؛ سید رائف شیخ احمدی؛ محمد امیر کیانی فردویی


تاثیر حضور لای بر رفتار چرخه ای و پساچرخه ای ماسه سست اشباع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.58786.3003

سعیده محمدی؛ سید ابوالحسن نائینی


یادداشت فنی

ارائه مدل‌های تلفیقی MARS-PSO و ELM-PSO درتخمین مقاومت فشاری بتن در ستون‌های‌ بتنی دایره‌ای محصورشده با الیاف پلیمری FRP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.59497.3053

مجتبی حنطه؛ هانیه ملک؛ محمود اکبری


اندازه گیری پیوسته درجه اشباع و مکش بافتی خاک های غیر اشباع با استفاده از دستگاه جدید منحنی مشخصه آب- خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.59333.3045

علی میرزایی؛ محمد مرتضایی؛ سید ابوالحسن نائینی


پژوهشی

مدلسازی عوامل مؤثر در تغییر تمایل استفاده از تاکسی اینترنتی در شرایط کوید-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.59510.3057

آصف خیری؛ امیررضا ممدوحی


مدلسازی رفتاری تأثیر تاکسی‌های اینترنتی بر وابستگی به خودروی شخصی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.59516.3058

سید رضا اسماعیل زاده؛ امیررضا ممدوحی


بررسی آزمایشگاهی جوش اکسی‌استیلن و قوس الکتریکی با الکترودهای فولادی، برنجی و برنزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.59572.3061

بهمن شروانی تبار؛ سعید انتقامی مایان؛ ارژنگ صادقی


ارزیابی اثرات همه‌گیری ویروس کووید19 بر انتخاب شیوه‌های فعال سفر دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.58413.2976

محمدهادی میرناصری؛ سیدمحمدحسین دهناد؛ علی نادران


تخمین ماکزیمم پاسخ سیستم‌های غیرخطی تحت اثر طیف طرح حوزه نزدیک گسل با بکارگیری روش‌های خطی‌سازی معادل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.59600.3063

محمدرشید سلیمی؛ مهران بایزیدی؛ کامران نوبخت وکیلی؛ آزاد یزدانی


ارزیابی استاتیکی و چند‌مرحله‌ای مقاومت بیرون کشش ژئوسل ها در خاک های دانه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.59660.3065

علی نمایی کهل؛ علیرضا اردکانی؛ محمود حسنلوراد


شناسایی ترک در اعضای بتنی با استفاده از مدل‌های رمزگذار-رمزگشا بر پایه یادگیری عمیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.59482.3054

علی بخشی؛ محمد موسوی


مطالعه عددی اتصالی نوین به صورت کاملا پیچی به منظور اتصال گیردار تیر به ستون با استفاده از مقاطع سپری شکل و نبشی جان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.59751.3069

امیر رضا قیامی آزاد؛ مهدی قاسمیه؛ مهدی دره زرشکی


تحلیل استاتیکی پوسته استوانه‌ای ایزوتروپ جانبی چندلایه سه‌بعدی متقارن محوری با استفاده از توابع پتانسیل تغییرمکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j30.2022.59265.3039

بهرام نوائی نیا؛ زهرا محمدی؛ عزیزاله اردشیر بهرستاقی


توسعه روش بدون شبکه چندربعی برای آنالیز مسائل اندرکنش دینامیکی سد، مخزن و پی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j30.2022.60113.3085

رضا بابایی؛ احسان جباری؛ مرتضی اسکندری قادی


شناسایی و تشخیص آسیب جداشدگی در ستون‌‌‌ کامپوزیت CFST با استفاده از داده‌های دینامیکی مودال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j30.2022.59903.3075

آرمان مام عزیزی؛ محتشم خان احمدی؛ کامران نوبخت وکیلی


بررسی و مقایسه مؤثرترین روش‌های بهبود عملکرد پس از آتش ستون‌های فولادی کوتاه دارای نقص های افقی و قائم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j30.2022.60114.3086

حامد مخدومی درمیان؛ رضا رهگذر؛ محسن محمدی زاده؛ امیر ساعدی داریان؛ کامبیز نرماشیری


ارزیابی عملکرد بتن پارچه‌ای در پناهگاه تعجیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j30.2022.59061.3022

فرزاد امیری؛ محمد فیاض؛ محسن امین رعیا


مدل نظری قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال در محیط پیچیده مطالعه چندموردی: قراردادهای مشارکت آزادراهی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j30.2022.58562.2987

سید محمد مهدی میرمعزی؛ محمد حسین صبحیه