دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

1. تاثیر ضایعات پودر مرمر و میکروسیلیس بر عملکرد مکانیکی، زیست‌محیطی و اقتصادی بتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j30.2021.56505.2834

منصور قلعه نوی؛ مهرالله رخشانی مهر؛ علی خدابخشیان


مروری

2. مروری بر پتانسیل استفاده از رسوبات باکتریایی در خودترمیمی، بهبود دوام و خواص بتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j30.2021.57397.2906

پریا دیناروند؛ علیرضا رشنو


پژوهشی

3. توابع پتانسیل تغییرمکان برای مسائل الاستودینامیک در محیط همسانگرد جانبی براساس تئوری گرادیان کرنش غیرمحلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j30.2021.57405.2908

پروانه ناطقی بابگی؛ بهرام نوائی نیا؛ مرتضی اسکندری قادی


4. بررسی تأثیر نسبت ماده تلقیح به خوراک ورودی بر عملکرد فرایند هضم بی‌هوازی خشک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j30.2021.56446.2829

فاضل ضیائی؛ نادر مختارانی


5. روابط اصلاح شده روش مبتنی بر تغییرمکان قاب‌های بتنی مهاربندی شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j30.2021.57522.2914

سینا فراهانی؛ امیر هوشنگ اخویسی


یادداشت فنی

6. انتگرال گیری نیمه‌صریح با پایداری نامشروط بر پایة روش آلفای تعمیم‌یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j30.2021.55958.2792

جواد علامتیان؛ امیرحسین نمدچی؛ حمید محمدالهی اره‌کمر


پژوهشی

7. مطالعه آزمایشگاهی رشد شکاف از پیش موجود در محل اتصال دو ماده با استفاده از روش برهم نگاری تصاویر دیجیتال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j30.2021.55898.2789

شایان ساکی پور؛ محمود یزدانی؛ احمدعلی فخیمی


یادداشت فنی

8. مطالعه آزمایشگاهی اثر حرارت واثر اندازه بر روی مقاومت فشاری سنگ گرانیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j30.2021.56040.2795

جواد نامداریان؛ محمود یزدانی


پژوهشی

9. بررسی رفتار پانل های ساندویچی با مصالح شاتکریتی کم سیمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j30.2021.56800.2858

امید رضایی فر؛ سحر صفری؛ مجید قلهکی


10. ارزیابی اثر میرایی محلی بر مدل‌سازی سه بعدی رفتار استاتیکی و دینامیکی مصالح دانه‌ای با استفاده از روش اجزای منفصل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j30.2021.56704.2848

نازنین محبوبی مطلق؛ احمدرضا محبوبی اردکانی؛ علی نورزاد


11. مطالعه آزمایشگاهی و عددی اثر مهار برگشتی در ظرفیت باربری پی منفرد روی خاک مسلح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j30.2021.57629.2922

احد اوریا؛ حمید صادق پور


12. شبیه‌سازی زمین‌لرزه شبه‌پالس با استفاده از تبدیل هیلبرت بر پایه موجک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j30.2021.57546.2915

آزاد یزدانی؛ محمدرشید سلیمی؛ علی روشن میاوقی


13. بررسی تاثیر الیاف هیبریدی بر مقاومت الکتریکی و مقاومت دینامیکی بتن در برابر انفجار بتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j30.2021.57086.2877

رضا خدابخشی؛ امین جعفرنیا؛ محمد فیاض؛ سعید محمد


14. تأثیر سنگدانه‎ها بر مقاومت فشاری و نفوذپذیری بتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j30.2021.57637.2923

علیرضا کبودان؛ محمود نادری


15. معرفی میراگر جدید بیضوی شکل به منظور استهلاک انرژی در سازه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j30.2021.57751.2932

الهه میرزائی؛ فرهاد دانشجو


16. تحلیل و اولویت بندی عوامل مهم موثر بر انگیزش مهندسان فعال در صنعت ساختمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j30.2021.2294.2933

عسل آغاز؛ وحید شاه حسینی؛ حسین حجرالاسودی


17. بررسی آزمایشگاهی تاثیر جایگزینی خاکستر خاک‌اره بر ماسه تثبیت‌شده با سیمان و زئولیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j30.2021.57542.2916

عبدالرضا کریمی؛ رضا یوسفی؛ امیرعباس عموئی؛ مسعود عامل سخی


18. تحلیل حساسیت ناحیه مفصل پلاستیک در دیوارهای برشی بتن آرمه بالدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j30.2021.57830.2937

فرزاد قادری بافتی؛ علیرضا مرتضایی؛ علی خیرالدین


20. بررسی میزان مشارکت منابع تولید آلاینده ذرات معلق ریز به کمک ترکیبی از مدل های پذیرنده PCA و CMB در شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j30.2021.57146.2889

مریم زارع شحنه؛ محمد ارحامی


21. اثر هندسه مقطع نمونه بر مقاومت فشاری بتن خودتراکم مسلح به الیاف پلی وینیل الکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j30.2021.58023.2950

ایمان عباسی نتاج عمرانی؛ عزیزاله اردشیر بهرستاقی؛ سید علی سعیدیان


22. تحلیل احتمالاتی تخریب پیشرونده قاب خمشی فولادی سه بعدی با استفاده از منحنی‎‌های شکنندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j30.2021.57832.2938

اسماعیل محمدی ده چشمه؛ وحید بروجردیان؛ غلامرضا قدرتی امیری


23. بررسی رفتار مهاربند کمانش‌ ناپذیر پیشنهادی متشکل از لوله‌های تودرتو تحت اثر بارگذاری چرخه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j30.2021.58197.2964

حمید حیدری؛ شاهرخ مالک


24. جریان درون گذری و روگذری در سرریز گابیونی در شرایط آزاد در بستر ماسه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j30.2021.57425.2907

سعید صالحی؛ سیدعلیرضا اسماعیلی؛ نیما صادقی نامقی؛ کاظم اسماعیلی


یادداشت فنی

25. کاربرد روش زمان دوام در ارزیابی لرزه‌ای قاب خمشی فولادی دارای بام سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j30.2021.57980.2947

محمد علی داستان دیزناب؛ مژده همتی


26. ارزیابی عملکرد ارتباط الکترونیک خودکار در کارگاه‌های ساخت: بررسی میدانی و یک مطالعه موردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j30.2021.57754.2936

سید مهدی حسینیان؛ احسان افشار؛ مسعود نجاریان


27. بررسی اثر فشرده‌سازی داده‌های شتابنگاشت بر مسائل مهندسی ژئوتکنیک لرزه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j30.2021.57108.2879

امیر بذرافشان مقدم؛ مجید سلیم اسدی


پژوهشی

28. پیش‌بینی آورد آبی رودخانه‌ گرگانرود با استفاده از روش‌های ترکیبی آنتروپی تقریبی و شبکه-های عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j30.2021.57716.2930

مرتضی زنگانه؛ علیرضا چاجی


29. ارایه راهکاری برای بالا بردن عمر آویزهای پل معلق در برابر خرابی تحت بارهای جانبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.56235.2863

حسین عباسی؛ مجید برقیان


30. بررسی عملکرد سازه ترکیبی شش طبقه با سیستم قاب خمشی فولادی و متشکل از CLT به عنوان پنلهای افقی و قائم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.57620.2920

امیرحسین حسنی؛ سعید رضا صباغ یزدی


31. مطالعه اثر خواص بتن مادر بر پارامترهای مکانیکی بتن بازیافتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.57419.2909

حسن صالحی؛ نادر بیگلری جو؛ هوشنگ برخورداری


32. طرح اختلاط بهینه بتن سبک سازه‌ای در برابر حرارت بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.57982.2955

محمدقاسم پناهی؛ حسن استادحسین؛ علی میرزایی؛ امیرحسین باغبانی


34. یک کاربرد تخصیص تعادل کاربر تصادفی در برآورد ماتریس مبدأ- مقصد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.58387.2974

هادی قلی؛ امیررضا ممدوحی؛ عباس بابازاده


35. بررسی پایایی بتن های خود متراکم ساخته شده از سنگدانه های مختلف تحت اثر محیط سولفاته با استفاده از آزمون "پیچش"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.58151.2959

علی صابری ورزنه؛ محمود نادری؛ ابوالفضل رشوند آوه


36. بررسی عوامل موثر بر انتقال رسوب در جریان غیرماندگار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.58434.2978

سیدعلیرضا اسماعیلی؛ مجید حیدری؛ سعید گوهری


37. بررسی اثر تزریق نزولی بر شکل گیری بلورهای کلسیت در سیمانتاسیون بیولوژیکی خاک های ماسه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.58397.2975

مائده کشاورز باحقیقت؛ محمد آزادی


38. ارزیابی آزمایشگاهی روند ایجاد آشفتگی جریان در دریچه کنترل تخلیه‌کننده تحتانی سد بر پایه نظریه کولموگروف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.59129.3030

محمد حسین میرآبی؛ احسان جباری؛ طاهر رجایی؛ کیوان سیدی نیاکی


39. بررسی آزمایشگاهی مقاومت‌های مکانیکی و سازه ای مخلوط‌‌های بتنی حاوی ترکیب پودر لاستیک ضایعاتی و الیاف‌های مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.57356.2904

مهدی نوروزی؛ محمد کاظم شربتدار


40. بررسی عددی کمانش خطوط لوله فولادی تحت اثر بار فشاری محوری خروج از مرکز و فشار خارجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.58963.3014

کیا بادامچی؛ حسین شوکتی


41. مطالعه عددی رفتار ناهمسان ماسه در شرایط زهکشی شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.57689.2927

محمدجواد صفاریان؛ هادی محمدزاده رومیانی؛ حمیدرضا رازقی؛ رضا ذاکری؛ حامد آبده کیخا


42. بررسی تأثیر ترک در رفتار مصالح دانه‌ای تحت بارگذاری تک‌محوری فشاری با استفاده از روش المان گسسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.58476.2981

مهرداد امامی تبریزی؛ وحید قربانپور