دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

26. طراحی بهینه قاب‏های خمشی فولادی براساس سطوح عملکرد، با معیار تغییرمکان هدف بام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2018.5196.2212

سید روح الله حسینی واعظ؛ فرزاد کریمی


27. ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی با سیستم باربر جانبی دوگانه دارای نامنظمی غیرهندسی در امتداد ارتفاع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2018.5396.2238

ابراهیم فدایی؛ حمزه شکیب؛ علیرضا آذربخت


28. ارزیابی "نیاز زاویه درز انقطاع" قاب های خمشی فولادی مجاور تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5316.2232

مصطفی خاتمی؛ محسن گرامی؛ علی خیرالدین


29. تأثیر میزان نوع و درصد کانی رسی بر خواص خاک‌های رسی تثبیت‌شده با آهک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.2226.2139

ساناز سلطانی نژاد؛ صلاح الدین حمیدی؛ سید مرتضی مرندی


یادداشت فنی

30. بررسی و مقایسه رفتار خزشی خاکهای ریزدانه گروه‌های رس و لای در شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.2281.2158

عبدالحسین حداد؛ علی اولیائی


پژوهشی

31. تخمین عمق آب شستگی پایه پل در جریان غیردائم و بستر مسلح با استفاده از سیستم عصبی- فازی تطبیقی و آلگوریتم های بهینه سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5075.2199

سمانه کارخیران؛ عبدالرضا کبیری سامانی؛ مریم ذکری


32. روش المانهای کاربردی اصلاح شده مبتنی بر مفهوم انرژی جهت تحلیل سازه ها در محدوده تغییر شکلهای کوچک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5582.2251

حمیدرضا توکلی؛ محمدرضا شکری


33. بررسی اثر انواع اتصالات گیردار بر رفتار قاب خمشی فولادی تحت خرابی پیش‌رونده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5613.2273

غلامرضا نوری؛ ابوالفضل یوسف پور اوندری؛ امیر قنویی رستگار


34. تأثیر تغییر زاویه اعضای قطری بر ضریب رفتار و منحنی شکنندگی فروریزش سازه های دایاگرید فولادی میان مرتبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5434.2245

علی سید کاظمی؛ فیاض رحیم زاده رفوئی


یادداشت فنی

35. تاثیر توالی لرزه‌ای بر منحنی‌های شکنندگی سیستم‌های دوگانه کوتاه‌مرتبه قاب خمشی با مهاربند واگرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5211.2217

نوروز جهان؛ امیرمهدی حیدری تفرشی؛ محسن گرامی


پژوهشی

36. بررسی عددی اثر استفاده از خاک مسلح شده به‌وسیله ژئوفوم در کاهش اثرات ناشی از بارگذاری انفجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5676.2279

مهدی خداپرست؛ رضا محمد مومنی


37. مطالعه رفتار زمان مند خاک های رسی نرم در گودبرداری های عمیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5207.2216

جعفر ملکی؛ علی پاک


38. بررسی نقش پارامترهای موثر در رفتاراتصال پس کشیده ی تیر فولادی به ستون مرکب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5187.2209

محسن عزیزی؛ نوید سیاه پلو


یادداشت فنی

39. تحلیل لرزه‌ای مخازن جداسازی شده ذخیره آب تحت اثر زلزله‌های پریودبلند با استفاده از روش تحریک بحرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.4939.2187

علی احمدی؛ Naser Khaji؛ ارسلان بذرافشان


40. استفاده از روش بازنمونه‌گیری داده‌ها در تدقیق رابطه کاهندگی بور-اتکینسون 2008

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5685.2262

زینب رفیعی؛ علیرضا آذربخت؛ زینت رجبی


41. بررسی احتمالاتی جابجایی شمع تحت اثر بار دینامیکی با استفاده از روش وینکلر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.50077.2281

علی جوهری؛ رقیه شیروانی


پژوهشی

42. ارزیابی آزمایشگاهی ستون‌های بتن مسلح با میلگردهای ساده دارای انواع وصله‌های همپوشانی بهسازی شده به روش تسلیح‌گذاری در نزدیک سطح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5635.2254

علی سیفی؛ عبدالله حسینی؛ محمد صادق معرفت؛ محمد خانمحمدی


43. بررسی آزمایشگاهی رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح دو سرگیردار تحت بار چرخه ای و یکنوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5198.2214

ابوالفضل عرب زاده؛ روح الله هیزجی


44. بررسی تأثیر الیاف بر رفتار فشاری و کششی بتن از طریق مطالعه تجربی، روش همبستگی تصاویر دیجیتال (DIC) و روش اجزاء محدود (FEM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5173.2207

مجتبی لزگی؛ حمید اسکندری؛ میلاد آرام؛ مرتضی قارونی نیک


45. مدلسازی آزمایشگاهی و عددی میدان جریان در حوضچه رسوبگیر گردابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5511.2247

ندا شیخ رضازاده نیکو؛ علی نقی ضیائی


یادداشت فنی

46. بررسی آزمایشگاهی تسلیح بتن غلتکی با الیاف فلزی و الیاف پلیمری جهت کاهش ترک‌های انعکاسی در روسازی‌های مرکب راه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.1195.2177

محمدرضا احدی؛ محبوب امیری


47. مطالعه ی عددی تاثیر شرایط مقاومتی بستر و آب زیرزمینی بر رفتار دیوار خاک مسلح ژئوسنتتیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5273.2246

واحد قیاسی؛ امین فرزان


48. تحلیل رفتارسنجی حفاری تونل مکانیزه در خاکهای دانه ای: مطالعه موردی متروی تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5692.2264

امیر حسن رضایی فرعی؛ مجتبی شیرزه حق؛ هوشنگ کاتبی


پژوهشی

49. مطالعه عددی پارامترهای مؤثر بر توزیع تغییرشکل غیر خطی سامانه سازه-خاک-سازه با تمرکز بر شناخت تغییرات پاسخ سازه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.50188.2291

رضا اسماعیل زاده شهری؛ عباس کرم الدین


50. تشخیص روابط هندسی-هیدرولیکی سطح مقطع رودخانه ها با استفاده از حل معکوس معادلات سنت-ونانت و کاربرد آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5455.2244

سوده کلامی؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی سامانی