دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

پژوهشی

تحلیل استاتیکی پوسته استوانه‌ای ایزوتروپ جانبی چندلایه سه‌بعدی متقارن محوری با استفاده از توابع پتانسیل تغییرمکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j30.2022.59265.3039

زهرا محمدی؛ بهرام نوائی نیا؛ عزیزاله اردشیر بهرستاقی


توسعه روش بدون شبکه چندربعی برای آنالیز مسائل اندرکنش دینامیکی سد، مخزن و پی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j30.2022.60113.3085

رضا بابایی؛ احسان جباری؛ مرتضی اسکندری قادی


شناسایی و تشخیص آسیب جداشدگی در ستون‌‌‌ کامپوزیت CFST با استفاده از داده‌های دینامیکی مودال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j30.2022.59903.3075

آرمان مام عزیزی؛ محتشم خان احمدی؛ کامران نوبخت وکیلی


بررسی و مقایسه مؤثرترین روش‌های بهبود عملکرد پس از آتش ستون‌های فولادی کوتاه دارای نقص های افقی و قائم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j30.2022.60114.3086

حامد مخدومی درمیان؛ رضا رهگذر؛ محسن محمدی زاده؛ امیر ساعدی داریان؛ کامبیز نرماشیری


ارزیابی عملکرد بتن پارچه‌ای در پناهگاه تعجیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j30.2022.59061.3022

فرزاد امیری؛ محمد فیاض؛ محسن امین رعیا


مدل نظری قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال در محیط پیچیده مطالعه چندموردی: قراردادهای مشارکت آزادراهی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j30.2022.58562.2987

سید محمد مهدی میرمعزی؛ محمد حسین صبحیه


ارزیابی نقش متغیرهای پنهان فردی در پذیرش سیاست‌های مدیریت تقاضا: نمونه موردی طرح ترافیک زوج یا فرد تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j30.2022.59669.3066

علیرضا ماهپور؛ سعیده سعیدی شهریور


توسعه مدل ریسک لرزه ای زیان ناشی از توقف تولید در واحدهای پالایشگاهی گاز ( مطالعه موردی: پالایشگاه گازی پارسیان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j30.2022.59884.3077

سیدمهدی موسوی؛ مهدی انصاری؛ اسماعیل ایزدی زمان آبادی


افزایش دقت رویکرد پردازش تصویر دو بعدی جهت تخمین منحنی های تنش – کرنش درآزمایش های سه محوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j30.2022.60142.3089

حسین جهان خواه؛ سپهر نظری؛ جواد جلیلی


تحلیل قابلیت اعتماد قطعات چوبی مقاوم‌سازی شده با FRP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j30.2022.60571.3109

سهیل پالیزی؛ وهب توفیق


یادداشت فنی

ارزیابی رویکرد استاتیکی خطی در طراحی لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی براساس عملکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j30.2022.60067.3083

منیره قندهاری؛ محمود اکبری؛ مجتبی حنطه؛ امید پناهی


پژوهشی

تاثیر سیمان و زئولیت بر مقاومت برشی زهکشی‌نشده خاک متورم شونده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j30.2022.59536.3059

حسین ملاعباسی؛ حامد احمدی چناربنی؛ سید حمید لاجوردی؛ علی شیرکوند


بررسی اثر پیش بارگذاری در مشخصات مکانیکی بتن ژئوپلیمری حاوی الیاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j30.2022.59929.3076

علی صدرممتازی؛ کامیاب قلی پور؛ رضا کهنی خشکبیجاری


ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر الیاف‌های فولادی و پلی‌پروپلین و سنگدانه های بازیافتی بر مشخصات مکانیکی بتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j30.2022.56347.3074

صادق قاسمی؛ جلیل شفائی؛ میثم جلالی


بررسی رفتار قاب خمشی فولادی با اتصالات صلب کوتاه مرتبه به هنگام زلزله در دو حالت آسیب دیده در آتش پیش از زلزله و آتش سوزی پس از زلزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j30.2022.59237.3036

محمدرضا درودی؛ فریبرز ناطقی الهی؛ امیرحسین حسنی


یادداشت فنی

بررسی عملکرد سیستم چند لایه پوشش عایق شیروانی لندفیل تحت بارگذاری هیدرواستاتیکی خارجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j30.2022.60452.3103

مجتبی جعفری کرمانی پور؛ سیدمرتضی مرندی


پژوهشی

تحلیل و تقویت اتصال تیر به ستون بتن مسلح کناری با درنظر گرفتن نیروی محوری متغیر در ستون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.24200/j30.2022.60213.3097

سید محمد سعید ضیاالحق؛ محمدرضا اصفهانی


امکان سنجی بهبود ارزش پروژه های عمرانی بزرگ مقیاس با استفاده از تلفیق مهندسی ارزش و مدل پیش بینی استنتاج فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.24200/j30.2022.60060.3082

عباس تاج الدینی؛ پرویز عالی پور؛ علی پایدار؛ سعید کاشیان


ارزیابی ظرفیت باربری قائم و نشست پی‌های باکت مستقر بر ماسه اشباع.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.24200/j30.2022.58608.2986

سعید اقاداداشی؛ عبدالحسین حداد؛ سید محمد حسین خاتمی


یادداشت فنی

تبیین اثر زیرساخت‌های مدیریت دانش از طریق فرایندهای مدیریت دانش بر عملکرد تیم‌های موقت در پروژه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.24200/j30.2022.59850.3071

هانی اربابی؛ سمیرا دهقانی؛ محمد حسین صبحیه


پژوهشی

بررسی تشدید کننده های متناوب به عنوان موانع موج برای کاهش امواج لرزه ای سطحی با استفاده از تئوری بلاخ-فلوکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.24200/j30.2022.60363.3099

شهاب امانت؛ رضا رفیعی دهخوارقانی


مطالعه آزمایشگاهی اثر افزودن الیاف شیشه بر بتن پودری واکنش پذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.24200/j30.2022.60199.3098

فرید نادری شورابی؛ علی حیدری


کنترل لرزه ای پل بزرگراه محک با بهره گیری از سیستم کنترل نیمه فعال و کنترل‌ کننده فازی خودتنظیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.24200/j30.2022.60707.3117

سجاد ابریشمی؛ عباس کرم الدین؛ محمد رضا اکبرزاده توتونچی


یادداشت فنی

بررسی آزمایشگاهی تغییرات رفتار مقاومتی و ریز ساختاری خاک رس آلوده به نفت (مطالعه موردی: منطقه مسجدسلیمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.24200/j30.2022.60763.3123

فرشته سلطانی افارانی؛ نوید خیاط


پژوهشی

تخمین عرض مؤثر دیوارهای برشی بتنی L-شکل با استفاده از روش رگرسیون گیری EPR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.24200/j30.2022.60850.3125

هاتف عبدوس؛ علیرضا خالو؛ محمد طبیعی


تعیین توابع پتانسیل مسائل ترموالاستودینامیک برای محیط‌های مدرج تابعی همسانگرد جانبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.24200/j30.2022.60646.3114

سیاوش پناهی؛ بهرام نوائی نیا


استخراج ویژگی مقاوم به نویز با تعمیم رابطه‌ی همبستگی در حوزه‌ی فرکانس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.24200/j30.2022.60471.3105

سید امیر حسین اصفهانی؛ هاشم شریعتمدار؛ علیرضا انتظامی


بررسی بارهای کمانشی تیرهای مدرج تابعی جدار نازک قوطی شکل تحت بارگذاری محوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.24200/j30.2022.60499.3108

وحید میرحاجی؛ رضا جهانگیری؛ علی نادری


شناسایی و تشخیص آسیب در ستون تحت اثر بار محوری با استفاده از مشخصات مودال و شاخص تشخیصی مبتنی بر شکل‌های مود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.24200/j30.2022.60873.3129

محتشم خان احمدی؛ مجید پورامینیان؛ حمید محمدی گرفمی؛ بهزاد دژکام


یادداشت فنی

ارزیابی شاخص‌های کلیدی عملکرد پروژه‌های ساخت از منظر ذی‌نفعان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.24200/j30.2022.60658.3115

سید علیرضا فاطمی؛ اقبال شاکری؛ وحید شاه حسینی


پژوهشی

توسعه روشی ترکیبی از مدلسازی نیروی اجتماعی و شبیه سازی رویداد گسسته برای بهینه‌سازی راندمان تولید در ساخت و ساز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.24200/j30.2022.60581.3111

مهدی نعیمی راد؛ مجتبی مغربی


بهبود کارآیی یک مدل منطق فازی در پیش‌بینی شاخص خسارت لرزه‌ای با استفاده از یک الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات مبتنی بر جستجوی تطبیقی هدایت‌شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

10.24200/j30.2022.61047.3142

امید زریبافیان؛ توحید پوررستم؛ مهدی فضیلتی؛ عبدالرضا سروقد مقدم؛ علی گل صورت پهلویانی


تاثیر هندسه نازل بر رفتار پساب شور تخلیه‌شده به صورت مستغرق مایل با زاویه 60ͦ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

10.24200/j30.2022.61005.3137

وحید بابایی نژاد؛ بابک خورسندی


ویژه‌سازی الگوریتم بهینه‌سازی غیرخطی برای تحلیل قابلیت اعتماد سازه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

10.24200/j30.2022.61036.3138

مهرشاد قربانزاده؛ پیمان همامی؛ محسن شهروزی


روشی برای حل مسائل تحکیم غیرخطی با استفاده از مفهوم حالت آشفتگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

10.24200/j30.2022.60990.3136

احد اوریا


تزریق پذیری محلول نانو سیلیس کلوئیدی در ماسه کربناته بوشهر با درصد لای مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

10.24200/j30.2022.60975.3135

احسان آذینی؛ رضا ضیایی موید؛ سید ابوالحسن نائینی


بهینه سازی سازه‌های صنعتی از منظر انرژی با استفاده از روش تحلیل شبکه‌ای ANP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

10.24200/j30.2022.60619.3120

سیما صمدیان فرد؛ وهب توفیق


تهیه طیف عملکرد برای طراحی دستگاه‌های سختی منفی و کاربرد آن‌ در پل‌ها تحت اثر زلزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

10.24200/j30.2022.60333.3096

عباس کرم الدین؛ محمد مویزی ثانی


طراحی بهینه قاب‌های مهاربندی فولادی دوگهواره‌ای؛ با تغییر موقعیت بلوک گهواره‌ای ثانویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

10.24200/j30.2022.61242.3156

محمدتقی رفیعی محمدی؛ وحید بروجردیان؛ اسماعیل محمدی ده چشمه