دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

1. ارزیابی شرایط عمومی پیمان از منظر تطابق با مفاهیم ساختمان های سبز و ارائه راهکارهایی به منظور بهبود آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2019.20917

حمیدرضا عباسیان جهرمی؛ سعید غفاری


یادداشت فنی

2. مدل محاسبه ردپای آب تولید سیمان با رویکرد کاهش مصرف آب از طریق بهینه‌سازی مصرف انرژی: یک مطالعه موردی در غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2019.20918

سید مهدی حسینیان؛ رضا نظام‌الاسلامی


3. مقایسه‌ عملکرد سازه‌های بتنی با جداگر لرزه‌ای یا میراگر سیال ویسکوز در برابر بار انفجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2019.20919

امیرحسین حاجیان شهری؛ سید مهدی زهرایی


4. ظرفیت برش پانچینگ دال بتنی دارای الیاف فولادی و فاقد خاموت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2019.20920

امیرمحمد خواجه محمودآبادی؛ محمدرضا اصفهانی


پژوهشی

5. تاثیر پارامترهای هیدرولیکی موثر بر عملکرد سرریز نیم سیکل کسینوسی نسبت به سرریز مستطیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2019.20921

سعید صالحی؛ کاظم اسماعیلی؛ امیر حسین عظیمی


6. روشی جدید بر مبنای استفاده از المان های با ضخامت صفر در مدل سازی گسترش باند برشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2019.20922

رعنا آسمانی؛ امید رضا بارانی


7. تخمین آزمایشگاهی ضرایب پراکندگی طولی و عرضی رسوبات ماسه ای در حالت اشباع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2019.20923

محمدرضا ناظم؛ کیومرث ابراهیمی؛ عبدالمجید لیاقت؛ شهاب عراقی نژاد


8. ارزیابی تاثیر عملکرد بخش خنثی بر رفتار و مقاومت برشی پسماند جامد شهری تازه و سالخورده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2017.2292.2167

امیرحسین صادقپور؛ نادر شریعتمداری؛ فرشاد دگمه چی؛ امیر حسین کرم داد


9. تصفیه آب شور توسط فرایند نانوفیلتراسیون با غشاء پلی آمیدی اصلاح شده با نانولوله کربنی چند دیواره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2017.2245.2145

محمد دلنواز؛ محمدرضا مهدوی؛ وحید وطن پور


10. مدل سازی فیزیکی و شبیه سازی عددی پاسخ لرزه ای ساختگاه متشکل از زیرلایه ی روانگرا شونده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2017.5308.2230

محمد آدم پیراء؛ عباس قلندرزاده؛ مهدی درخشندی؛ حسین جواهری کوپائی


یادداشت فنی

11. ارزیابی مشکلات فضاهای عمومی پارک خودرو از دید شهروندان تهرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2019.20927

امین الوانچی؛ نادر مقدم


پژوهشی

12. کنترل فعال نوسان‌های سازه بر پایه میرایی بحرانی با یک عملگر و در‌نظرگرفتن اثر دو مود نوسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2018.2121.2096

جواد علامتیان؛ حمید داوطلب


یادداشت فنی

13. ارزیابی و تحلیل تغییرشکل های سد گتوندعلیا به هنگام وقوع زلزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2018.1915.2044

لیلا شاهوردی طرخورانی؛ سید مجدالدین میرمحمدحسینی


پژوهشی

14. ارزیابی عوامل موثر بر دوران و جابجایی لرزه‌ای دیوار حائل وزنی با مدلسازی فیزیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2018.5078.2200

سعید غفارپور جهرمی؛ احمد یاری


یادداشت فنی

15. بررسی و تحلیل نتایج آزمایش جدایش مخروط در چسبناکی خاک‌های ریزدانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2017.2228.2140

اکبر چشمی؛ عاطفه قره شیخلو؛ قاسم کاظمی؛ جعفر حسن پور


پژوهشی

16. بررسی آزمایشگاهی اثر بلوک ژئوفوم بر رفتار لوله‎های مدفون تحت اثر بارگذاری تکراری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2017.5063.2197

سید ناصر مقدس تفرشی؛ مهران عزیزیان


17. بررسی اثرات استفاده از پوشش‌های تک‌لایه در مخازن سد‌ها بر میزان تبخیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2017.4935.2183

سهراب صالحی طرخورانی؛ محمد حسین نیک سخن؛ مجتبی اردستانی


18. روشی مبتنی بر طراحی عملکرد برای تعیین ضریب اصلاح ظرفیت اعضای قاب خمشی فولادی تحت بار انفجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2017.4922.2176

پویا زکیان؛ قاسم دهقانی اشکذری


19. مطالعه تاثیر کلینوپتیلولایت بر پارامترهای مقاومتی خاک‌ رس‌ ماسه‌دار و بررسی نحوه گسیختگی در آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2018.5655.2258

علی محمد رجبی؛ شیما بخشی


20. بررسی تاثیر پارامترهای محیطی بر مورفولوژی کاسپهای ساحل بندر رودیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2018.2261.2152

مهدی عجمی؛ الهام ذاکری انارک؛ امیر جباری خامنه؛ احمد رضایی مزیک


یادداشت فنی

21. مدل‌سازی شدت تصادفات در گذرگاه های همسطح جاده و ریل ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2017.2279.2157

مرتضی محسنی؛ سیدعلی حسینی؛ مرتضی باقری


پژوهشی

22. ارزیابی و پیشنهاد راهکار مقابله با عوامل موثر بر تاخیر در روند اجرای پروژه‌های مسکونی در شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2018.2285.2163

امین الوانچی؛ نیما فرمانی؛ سیامک حاجی یخچالی


یادداشت فنی

23. تاثیر نوع خاک در خصوصیات رطوبتی و هیدرولیکی غیراشباع (مطالعه موردی خاکهای منطقه نازلوی شهرستان ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2018.5022.2193

کاظم بدو؛ هادی علی اشرفی


پژوهشی

24. مدل رفتاری چسبندگی- لغزش میلگرد مدفون در بتن با طول مهاری کم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2018.5027.2195

مرتضی مهمی؛ وحید بروجردیان