ظرفیت برش پانچینگ دال بتنی دارای الیاف فولادی و فاقد خاموت

نوع مقاله: یادداشت فنی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی سازه دانشگاه فردوسی مشهد

2 فردوسی مشهد

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی افزایش مقاومت برشی پانچینگ دال‌های تخت با استفاده از الیاف فولادی می‌باشد. یکی از مشکل‌های موجود در دال‌های تخت، پدیده برش پانچینگ می‌باشد و این پدیده در دال‌های با ضخامت‌ کم که امکان اجرای خاموت وجود ندارد، جدی‌تر میشود. با افزودن الیاف می‌توان این مشکل را برطرف کرد. در این پایان‌نامه 8 نمونه دال مربعی با ابعاد 100*1000*1000 میلیمتر که 6 عدد از آنها توسط الیاف فولادی تقویت شده، ساخته و آزمایش شده است. پارامترهای متغیر در این دال‌ها درصد الیاف و درصد آرماتور کششی می‌باشد. درصد الیاف به کار رفته در این پژوهش شامل 0/5، 1 و 1/5 درصد و نسبت آرماتورهای خمشی استفاده شده %0/45 و %1/02 می‌باشد. از جمله نتایج مهم این پژوهش این که افزودن 1/5 درصد الیاف بسته به نسبت آرماتور موجب افزایش 34 و 64 درصدی ظرفیت برش پانچینگ می‌شود. افزودن این مقدار الیاف فولادی در بتن معادل با افزایش 38 و 40 درصدی ضخامت، در دال‌های فاقد الیاف می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Punching Shear Strength of Steel Fibers Reinforced Concrete Slabs without Stirrups

نویسنده [English]

  • amir-mohammad khajemahmoudabadi 1
چکیده [English]

Concrete is a brittle material with low strain capacity. The addition of randomly distributed discrete fibers in concrete significantly improves the flexural behavior of structural concrete elements because of its enhanced tensile properties and crack control. Experimental research on the punching shear behavior of steel fiber reinforced concrete slabs has been conducted for the past three decades. Most of these test programs have investigated key parameters known to affect punching shear behavior, including longitudinal reinforcement ratio, fiber volume fraction, and concrete compressive strength. However, there are still parameters that have not been extensively investigated. In this paper, an experimental program has been carried out to study the punching shear strength of flat slabs reinforced with steel fibers. The addition of steel fibers generally contributes toward the improvement of punching shear strength of flat slabs. The experimental work consisted of 8 rectangular specimens measuring 100 mm in depth, 1000 mm in length and 1000 mm in width, six of them consisting hooked end steel fibers. The concrete mixtures were casted using ordinary portland cement with a water-cement ratio of 0.41. During the punching shear tests, the load and the maximum deflection were recorded on a computerized data recording system, as a result the load-displacement curve was drawn. The main variables considered were the volume fraction of steel fibers as well as the steel bar reinforcement ratio. The fibers were used at the volume fractions of 0.5%, 1% and 1.5% and the reinforcement ratio of the slabs were 0.45% and 1.02%. After 28 days of curing, all the specimens were tested. The objective of this study is to investigate the modes of failure, the load-deflection relationships and the effectiveness of adding steel fibers to flat slabs. Based on the results of this study, it was concluded that adding 1.5% of steel fibers improved punching shear strength up to 34% and 64% depending on the ratio of reinforcement. Also, it was shown that the depth of the flat slabs can decrease up to 38% and 40% in comparison to the slabs with plain concrete. Furthermore, increasing the ratio of reinforcement from 0.45% to 1.02% led to enhancement of punching shear strength and improved toughness. The test results indicated that with fiber volume fractions of 0.5, 1 and 1.5, the shear punching strength increased by 49%, 30% and 23% due to enhancement of flexural reinforcement from 0.45% to 1.02%, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • steel fibers reinforced concrete
  • punching shear strength
  • flat slab