ارزیابی مشکلات فضاهای عمومی پارک خودرو از دید شهروندان تهرانی

نوع مقاله: یادداشت فنی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/ دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشجوی کارشناسی ارشد/ دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

کمبود پارکینگ‌ عمومی در شهر تهران به‌عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر افزایش ترافیک شهر، آلودگی هوا و در نتیجه کاهش رفاه شهروندان مطرح است؛ انجام تحقیقاتی که دغدغه‌های اصلی شهروندان تهرانی در برخورد با این مشکل را شناسایی و جهت‌گیری‌های لازم برای برنامه‌ریزان شهری را مشخص‌کند، لازم به‌نظر‌می‌رسد. به همین منظور، در این تحقیق ابتدا با بررسی استانداردها و آمار مرتبط با پارکینگ‌های عمومی بر وجود مشکل پارک خودرو در تهران صحه‌گذاری و سپس، با مراجعه به صاحبان خودرو، دامنه مشکلاتی که عدم وجود فضاهای پارک خودرو برای آن‌ها بوجود‌آورده است شناسایی شده‌است. بر اساس نتایج بدست آمده در حدود %74 از شهروندان اعتقاد‌دارند که به طور متوسط زمانی بیش از 10 دقیقه برای یافتن جای پارک صرف می‌نمایند و یافتن جای پارک خودرو برای حدود %65 از آنان تنش عصبی زیادی ایجاد ‌می‌نماید. نتایج بدست آمده حاکی از تاثیرات منفی اجتماعی-روانی کمبود پارکینگ بر زندگی شهروندان است که می‌بایست به عنوان معظلی جدی با آن برخورد شود و می‌تواند در تنظیم سیاست‌های شهری استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Public Parking Space Issues for Tehran Citizens

نویسندگان [English]

  • Amin Alvanchi 1
  • Nader Moghaddam 2
چکیده [English]

Public parking spaces are inseparable elements of the cities and their shortages bring many direct and indirect negative impacts on the citizens’ life, including wasting citizen’s time while seeking for barely found parking spots, increase in car traffic, and the surge of pollution. Our analysis on the supply and demand of parking spaces in Tehran, Iran, based on statistics and the related regulations issued by the City of Tehran, shows Tehran lacks about 40% of its parking spaces causing‎ ‎the citizens to suffer on daily basis. Assessment of unfavorable impacts of the parking shortage and the way citizens deal with it can be used for a better parking management by city managers and policy makers. To this end, in this research, we conduct a questionnaire survey to extract and assess Tehran citizens’ opinions on different aspects of ‎the issue.‎ A 19-question survey with five main categories, including the extent of the wasted time for finding free parking spaces, citizens’ priorities for the type of the parking spaces, prices of the parking spaces, types of complementary facilities citizens are interested in the parking buildings, and the main sources of the public parking issues, is designed. The results achieved in the survey indicate severe impacts of the issue on the citizens’ life. For example, 74% of the respondents indicated that in average they spend more than 10 minutes for finding free parking spots in the city while 65% of them suffer from high tension and stress during this time. About 66% of people expressed they have witnessed or even have been involved in the street fights and quarrels on free parking spaces. Lack of free parking space, with the frequency of 78%, and poor public transportation, with the frequency of 42%, are found in the survey as the main sources of the parking issues on the citizens’ point of view. At the current situation, parking price, type of parking space and complementary facilities in the parking buildings are not the citizens’ main concerns; though, being able to find a parking space, not so far from their destination, is the main preference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public parking
  • Parking shortage
  • Urban management
  • Citizen’s issues