ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی با سیستم باربر جانبی دوگانه دارای نامنظمی غیرهندسی در امتداد ارتفاع

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تربیت مدرس

2 هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

3 هیات علمی

چکیده

در این مقاله تاثیر نامنظمی های جرم، سختی، مقاومت و ترکیب سختی و مقاومت بر عملکرد لرزه ای سازه های فولادی با سیستم باربر جانبی دوگانه متشکل از قاب خمشی ویژه و قاب مهاربندی همگرای ویژه با رویکرد مهندسی زلزله عملکردی احتمالاتی مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای استخراج نیازها و ظرفیت های لرزه ای سازه ها از روش تحلیل دینامیکی فزاینده بهره گرفته شده است. وجود نامنظمی عمدتا باعث کاهش ظرفیت لرزه ای سازه در محدوده رفتار غیرخطی، افزایش نیاز لرزه ای در بخش نامنظم، افزایش احتمال عبور از حالات حدی، کاهش ظرفیت شکل پذیری و کاهش سطح اطمینان در دستیابی به هدف عملکردی IO گردیده است. سطح اطمینان تامین هدف عملکردی CP متاثر از وجود نامنظمی نشده است. وجود نامنظمی مرکب سختی و مقاومت و نامنظمی جرم به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را بر عملکرد لرزه ای سازه نشان داده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

SEISMIC PERFORMANCE OF DUAL STEEL STRUCTURES CONSISTING OF NON-GEOMETRICAL IRREGULARITY ALONG THE HEIGHT

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Fadaei 1
  • Hamzeh Shakib 2
  • alireza azarbakht 3
1 PhD Student
2 Professor
3 Assistant Professor
چکیده [English]

The effects of irregularities along the height of structure on the basis of mass, stiffness, strength and the combination of stiffness-strength are investigated in this study by means of dual steel structures consisting of special steel moment frame and special concentric braced frames. The performance based earthquake engineering is implemented in the form of probabilistic confidence levels by using incremental dynamic analysis in order to obtain seismic demand and capacity. A set of ten storeyed steel moment frames are taken into consideration with different irregularity case along the height of structure. All the considered structures are first carefully designed based on the 4th edition of the Iranian practice for seismic resistant design of buildings. Several modelling issues are taken into consideration including: stiffness and strength drop due to cyclic nonlinear behaviour in beams and columns, post-buckling behaviour and low-cycle fatigue in braces and gusset-plate behaviour in the brace connections. Generally speaking, the irregularity decreases the seismic capacity when structure behaves in the nonlinear range. Irregularity in the form of weak story decreases ductility capacity when compared to regular structures; however, other irregularity cases do not show the same consistent trend. Additionally, the irregularity increases the seismic demand in the irregular section of structure especially in the simultaneous strength and stiffness irregular cases, consequently, increasing the possibility of limit state exceedance and decreasing the confidence level associated to a given limit state. It is worth noting that these results are strongly dependent on the irregular conditions. The combined stiffness and strength irregularity as well as mass irregularities, respectively, are associated to the maximum and minimum effects on the structural behaviour. The results show that the immediate occupancy confidence level decreases by having irregularity especially in the case of stiffness irregularity. However, the collapse prevention limit state confidence level is not affected much by the irregularity in all cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steel Dual Systems
  • steel structure
  • Irregularity along height
  • seismic performance